Amerikanske kapten fritagen, pirater dödade

Så här borde varje kapardrama i Somalias farvatten sluta: gisslan fritagen och piraterna döda. Då skulle piratverksamheten upphöra.
Igår kväll fritog amerikanska marinen den kapten som hållit som gisslan sedan kapningen av fraktfartyg Maersk Alabama misslyckades, rapporterar CNN i Hostage captain rescued; Navy snipers kill 3 pirates:

Amerikanska marinen sköt till döds tre av kaparna som hållit en amerikansk sjökapten gisslan sedan de sett hur en av piraterna “lyft en AK47 mot kaptenens rygg”, sa en militär talesman på söndagen.
Kaptenen som hölls fånge på en livbåt i Indiska oceanen sedan i onsdags räddades utan skador, sa viceamiral Bill Gortney.

President Obama hade givit tillstånd att skjuta med avsikt att döda om läget blev kritiskt. Efteråt uttryckte han sin glädje över att kaptenen var fri och oskadad. Det är med lättnad jag hör att Obama agerat som en hel amerikansk president, och inte bara som en skådespelare som spelar presidentrollen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen