Teknikutveckling är svaret på klimatfrågan

Regeringen har presenterat sin klimatpolitik, som summeras så här av Vestmanlands Läns Tidning: En skatt kan höjas, en annan sänkas och en tredje bli avhängig av hur det går med utsläppen av växthusgaser. Det är inte lätt att hänga med i alla turer. I ledaren skriver man:

Det går också att vara kritisk mot att fordonsskatten för koldioxidutsläppande bilar höjs. Hur mycket bilen används betyder ju mycket för hur stora utsläppen blir. Men nu får den som knappt använder en halvgammal bil högre fordonsskatt än den som kör mycket med en ny bil som släpper ut mindre per mil.
Det är således besvärligt att navigera rätt. Tidshorisonten är flera årtionden och då kan mycket hända. I dag finns till exempel frågetecken kring den etanolsatsning nästan alla slöt upp bakom för några år sedan…. [P]å sikt kanske el från mer effektiva vindsnurror och från säkrare kärnkraft framstår som bättre och billigare.
Det gäller därför att inte lägga alla ägg i samma korg, och vara beredd till omprövningar av politiken om prisbild eller vetenskapligt underlag förändras. Men som helhet har ändå regeringen lagt ambitiösa och seriösa förslag för ett bättre klimat.

Ja, jag undrar om man inte överdriver effekterna av ekonomiska styrmedel. Särskilt när man hattar fram och tillbaka så som politiken gör över tid. Folk uppfattar inte signalerna, utan ser det bara som straffskatter, krångel och byråkrati.
Och med de tidshorisonter som ”klimatpolitiken” har så vill jag påstå att det är främst en faktor som avgör vår förmåga att hushålla bättre med naturresurserna samtidigt som livet blir bättre: teknikutveckling.
Om man tittar två årtionden tillbaka i tiden, till 1989, så vad är den största skillnaden mot idag? Tekniken! Och det ökade välstånd denna teknik medgivit genom produktivitetshöjningar.
Om man då ska spå två årtionden in i framtiden så är det teknik, utbildning och innovation man borde fokusera på. Att skapa ett klimat — om ordet tillåts — där nya uppfinningar och tillämpningar av teknik skapas av nyfikna, engagerade och fria tänkare.
Att pilla med procentsatser på drivmedelsskatter känns faktiskt fjuttigt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen