Socialdemokraterna låter Mellanöstern styra inrikespolitiken

En läsare, som tycker att jag missar vilka bevekelsegrunder Ilmar Reepalu och Socialdemokratin har, skriver:

Kinesiska, thailändska och indiska invandrare i Sverige tenderar inte att vara särskilt vänsterinriktade. De har ofta sina egna butiker, restauranger eller annan form av serviceföretag. Entreprenörsaktiga personer tenderar ju ofta att vara högerut eller mitten. Detta verkar dock inte gälla majoriteten av de företagare med muslims bakgrund som jag träffat på genom att bo i Tensta i 7 år, och genom att ha jobbat för flera arbetsgivare med ursprung i mellanöstern.
Anledningarna är nog flera, men vänsterinrikting i sina hemländer har ofta varit det samma som att vara mot ”väst” i allmänhet. Om de dessutom upptäcker att just vänsterflygeln i de olika europeiska invandrarländerna flörtar med dem genom att uppvisa mera mottaglighet för muslimska seder och bruk så blir ju vänstern lätt deras politiska inrikting. Reepalu och Sahlin vet att utan rösterna från Mellanöstern, Afrika och Latinamerika så är vänsterblocket ute ur leken för decennier framöver. Dessutom passar det muslimska offertänkandet som handen i hansken på västerländsk socialism!

Intressant. Frågan är om alla socialdemokratiska väljare i mitten ser sig som offer i den här meningen. Den profil som här målas upp tycker jag mer stämmer för Vänsterpartiet. Och om Socialdemokraterna flyttar sig så här långt åt vänster, kommer man att få problem med att behålla mer mitteninriktade väljare.
Och just denna förmåga att täcka in väljarkåren såväl till vänster som i mitten är förklaringen till att Socialdemokraterna i Sverige varit ett mycket större parti än systerpartierna i övriga Europa.
Om man nu istället blir Hamas och andra islamisters röst i Sverige kommer väljarbasen i mitten att försvinna. Jag tror Reepalu kommer att bli Socialdemokratins dödgrävare.
(Andra om , , , , , , , , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen