Skattesänkningar bästa stimulansen i kristid

Vilken ekonomisk politik ska föras i den rådande lågkonjunkturen? En svår fråga. Men i en ny rapport från Skattebetalarnas Förening ger Nima Sanandaji värdefull bakgrund: Lägre skatter bättre än ökade utgifter.
På ett seminarium i eftermiddag visade Sanandaji hur Japan med kraftiga stimulanser av offentlig konsumtion misslyckats att få igång sin ekonomi — sedan 1990-talet. Resultatet är istället en statsskuld på 170 procent av BNP, den högsta i världen. Räntekostnaderna på de gigantiska lånen gör att Japan inte kunnat resa sig.
Därför varnar Sanandaji för att spendera offentliga medel enbart i syfte att stimulera ekonomin. Däremot kan det vara klokt att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar som ändå behöver göras, men finns med i planer kommande år.
På samma sätt föreslår rapportförfattaren, som hänvisar till internationell forskning, att skatter som behöver sänkas på lång sikt sänks nu. Sanandaji skriver:

Två former av skattesänkningar kan rekommenderas för att stimulera den svenska ekonomin under den pågående lågkonjunkturen samt även leda till långsiktigt bättre konkurrenskraft.
Det första alternativet är avskaffad värnskatt [vilket] kan stimulera ekonomin så starkt att åtgärden rent av kan vara självfinansierad …
John Maynard Keynes menade att även sänkta arbetsgivaravgifter är bra för att uppnå ekonomisk stimulans. En sådan åtgärd skulle göra det billigare att anställa för företagen, vilket skulle leda till att fler fick arbete.

En del nationalekonomer har hävdat att sänkta arbetsgivaravgifter inte leder till fler jobb eftersom löntagarna har en tendens att ta ut högre lönehöjningar som väger upp avgiftsminskningen. Men den invändningen håller ju inte nu i kristider, då till och med fackförbund som IF Metall är beredda att minska löneuttaget för att undvika varsel och uppsägningar.
Jag tycker särskilt det andra förslaget — sänkta arbetsgivaravgifter — är något regeringen borde ta till sig. Man har ju redan börjat sänka arbetsgivaravgiften, men man borde fortsätta och göra större sänkningar.
Också Sanandajis förslag om tidigareläggning av investeringar i infrastruktur som ändå behöver ske under kommande år, är kloka råd till regeringen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen