Obamas popularitet sjunker snabbare än Bushs

Wall Street Journal har granskat opinionsmätningarna i Obama’s Poll Numbers Are Falling to Earth:

Opinionsmätningar visar att president Obamas popularitet faller och är lägre än det stöd George W Bush hade vid samma tidpunkt i hans presidentskap 2001. Generellt sett visar Rasmussen Report att presidenten anses göra ett bra jobb av 56 procent och ett dåligt jobb av 43 procent, med en tredjedel som anser att han gör ett mycket dåligt jobb. Detta är en ovanligt tydlig polarisering så tidigt i en presidents mandatperiod. Obama har förlorat i stort sett allt stöd av republikanska väljare och en stor del av de oberoende väljarna, och trenden är en allt mer negativ uppfattning …
Nya data från Gallup visar samma utveckling. Deras mätningar visar att det finns en djup, underliggande oro för den ekonomiska politiken. 83 procent säger att de är oroliga att de beslut som Obama fattar för att rädda ekonomin kanske inte kommer att fungera och att lågkonjunkturen blir värre. 82 procent är oroliga över hur snabbt statsskulden ökar. 78 procent är oroliga för inflation, och 69 procent ser med oro på hur regeringen ökar sin makt över USA:s ekonomi.

Frågan är om inte denna trend kommer att fortsätta. På fredagen höll Obama ett tal om att Amerikas ekonomi i grunden är stark — alltså en exakt kopia av valtal … som John McCain höll. När Obamas medarbetare fick frågan varför Obama använder McCains valtal, svarar de bara att Obama vann.
Ja, det gjorde han. Men då sa han att McCain ”saknade kontakt med verkligheten” när han ansåg att ekonomin i grunden var stark.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,)

Rulla till toppen