Krauthammer: Obamas ekonomiska politik bedräglig

Kritiken mot president Obama och den förda ekonomiska politiken växer lavinartat. I Washington-Post anklagar Charles Krauthammer den nye presidentens ekonomiska plan för att i grunden vara bedräglig, The Great Non Sequitur:

Börsernas ras är en reaktion är inte bara på avsaknaden av en rimlig räddningsplan av banksystemet, utan också på misstanken om att Obama ser den fortgående ekonomiska krisen som ett användbart psykologiskt tillfälle — känslan av kris på gränsen till panik — för att starta hans ”Big Bang”-agenda i syfte att socialisera utbildning, sjukvård och energi, kommandohöjderna i det postindustriella samhället …
Det är smart politik, men antyder en i kärnat intellektuell ohederlighet … De bedrägliga anspråken på att dessa områden både är orsaken till och lösningen på krisen är det retoriska knepet med vilken en äregirig president avser att genomföra den mest radikala agendan för social omvandling i vår livstid.

Att genomföra en socialistisk kupp samtidigt som världsekonomin gått in i en djup lågkonjunktur är knappast det som vänder utvecklingen. Obama kan driva fram en depression med sina vänsteridéer. Och den kommer att bli värre och värre, tills dess han tvingas ge upp — precis som socialisten François Mitterrand fick slå om 180 grader från den socialiseringspolitik han inledde med som Frankrikes president 1981. Socialiseringsförsöket har resulterat i att vänstern i Frankrike efter detta aldrig mer fått tillbaka makten. Ingen socialist har vunnit något presidentval sedan 1980-talet.
Obama kan, om han inte snabbt återgår till marknadsekonomi, förgöra det demokratiska partiet för årtionden framåt. Ett helt rimligt pris för dåraktiga socialistiska försök!
(Andra om , , , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen