Kina bygger höghastighetsjärnväg

Deutsche Welle rapporterar att Kina beställt fler snabb-tåg från Siemens, denna gång för sträckan Peking-Shanghai, Siemens Announces Lucrative Chinese Train Contract.
Sträckan ska trafikeras med världens längsta höghastighetståg, 16 vagnar, och de ska köras i 350 km/timmen. Den 132 mil långa resan kommer att ta 4 timmar.
I det en gång så fattiga Kina byggs moderna kommunikationer medan vi i Sverige, som betraktar oss som tillhörande ”världens rikaste”, inte ens har råd att upprusta de järnvägar och vägar vi har.
Det är något i bilden som inte stämmer. Varför satsar Asien framåt, medan vi står stilla?
(Andra om , , , , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen