Fritt vårdval i Europa

Inför Europaparlamentsvalet i juni kan sjukvården bli en intressant fråga. Borås Tidning rapporterar om Vårdval Europa:

Redan idag har EU-medborgare rätt att söka vård i andra medlemsländer på sina hemländers bekostnad. Det har EG-domstolen slagit fast. Men på många håll är det fortfarande en besvärlig process. I Sverige innebär det exempelvis ofta en hel del strul med försäkringskassan.
Tanken med det nya patientrörlighetsdirektivet är alltså att slå fast spelregler som underlättar för patienterna att nyttja de rättigheter som de redan har genom EU-fördraget.
De borgerliga partierna är mycket optimistiska … Socialdemokraterna försöker så gott de kan kämpa för att patientrörlighetsdirektivet ska vattnas ur.

Ja, de rödgröna vill att medborgare ska stå med mössan i handen inför statens makthavare, inte minst när det gäller sjukvård. För att uppnå denna makt måste vänsterpolitikerna begränsa alla möjligheter till valfrihet, så ock i Europa.
Här är, för ovanlighetens skull, en tydlig fråga där medborgarna genom sin röst kan påverka utfallet — om inte Europaparlamentet hinner rösta igenom direktivet före valet…
(Andra om , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen