Flumskolan förvärrar den sociala snedrekryteringen

Med anledning av mitt inlägg tidigare idag om klassresor tack vare friskolor mejlar Tanja Bergkvist (som har egen blogg) mig om ett intressant inslag i Ekot, Hårda skolregler ger goda resultat, och tillägger sedan själv:

För övrigt så förstärker svensk flumskola genom sina bristande krav det den säger sig vilja motverka mer än allt annat, social snedrekrytering vid högre studier.
Jag har undrevisat i matematik vid universitetet i snart sju år, och det är tydligt att kravlösheten gjort att de som klarar sig bäst är just de som har stöd hemifrån i form av utbildade och engagerade föräldrar.
Svenska flumskola gör således arbetarklassens barn en björntjänst. Nu är det ju inte så att alla kan och ska bli akademiker, men svensk skola gapar om lika möjligheter för alla men fråntar just ”de svaga” dessa möjligheter genom sin släpphänthet.

Ja, snällismens flum är förödande för det uppväxande släktet. Ingmar Bergman förstörde skoldebatten med filmen ”Hets” (1944), då all disciplin ansågs vara utslag av ondska. Visst fanns det överdrifter förr, helt klart, men nu har pendeln slagit över i en anarki som är minst lika skadlig som den ”hets” Bergmans manus satte fingret på.
(Andra om , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen