Dubbelmoral eller dubbelt betalt: Wanja kan få lönehöjning

I en kortkommentar på ledarsidan i DN undrar Malin Siwe om LO ska göra en Falkengrenare, alltså som SEB när bonusarna för vd Annika Falkengren togs bort höjdes hennes grundlön med nära 30 procent.
Siwe konstaterar att Wanja Lundby-Wedin utöver lönen från LO på 59.477 kr/mån har ungefär 35.000 kr/mån i styrelsearvoden. Om Lundby-Wedin avgår från styrelseuppdragen förlorar hon extrainkomsterna, skriver Siwe och fortsätter:

För att det ska gå jämnt upp för Wanja Lundby-Wedin krävs ett lönelyft på nära 60 procent. Törs fackförbundsledarna driva fram det när arbetslösheten ökar bland medlemmarna? De borde våga, eftersom de är emot lönesänkningar för alla andra fackmedlemmars del. Dubbelmoral är inte dubbelt så bra.

Siwe pekar helt klart på ett intressant dilemma.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , AB)

Rulla till toppen