Anders Borg extremt i mitten

Finansministern deltog i fredags i riksdagsdebatt och sedan i radions lördagsintervju. Trots det internationellt svåra ekonomiska läget framträder finansministern både lugnt och engagerat.  Även om jag har invändningar, djupt värdegrundade invändningar, kan man inte låta bli att känna respekt för hur Anders Borg utövar sitt svåra jobb.
Widar Andersson (S) talar om Borgs “lättborgerliga arbetarparti” i Folkbladet, Anders Borg i radio och i riksdag:

Finansministern intog en väldigt distanserad attityd i riksdagsdebatten. Han hänvisade till “sakliga” bedömningar av regeringens ekonomiska politik. Enligt Anders Borg har såväl EU-kommissionen och OECD givit regeringen högsta betyg för krishanteringen. Han viftade undan oppositions-partiernas förslag [som] oansvarig “utgiftsorgie” …
I Ekots lördagsintervju kritiserade han Svenskt Näringsliv för att vara “tondöva” för de påfrestningar som människor och samhälle utsätts för just nu. Sveriges arbetsmarknad är väldigt “flexibel”, sa Borg. Med alla varsel som viner genom luften uppfattar säkert många människor att arbetsmarknaden rentav är för flexibel …
I lördagsintervjun sa Anders Borg att i lågkonjunkturer betyder “arbetslinjen arbetsmarknadspolitik”. Vid sidan av mer strategiskt borgerliga reformer — försämringar av a-kassan, hårdare regim i sjukförsäkringen och rejäla skattesänkningar för folk som arbetar — anstränger sig alliansregeringen för att lägga sig så nära traditionell socialdemokrati som möjligt. Och det är ju inte så konstigt. En stor del av svenska folket gillar mycket av det som S står för. Bästa sossen vinner valet 2010.

Widar Andersson summerar:

Anders Borgs mer upphöjda och kyliga attityd är tänkt att signalera trygghet och klokskap. Det kan kanske fungera.

Ja, men jag vill inte hålla med om att en valvinnande strategi är lika med “bäste sosse”. Borgs politik finns snarare extremt i mitten, med kritik mot såväl näringsliv till höger som opposition till vänster. Det Borg nu visar, och som socialdemokrater förut varit bäst på, är det statsmannaskap som till medborgarna signalerar att man har insikterna, kunskaperna och förmågan att segla skeppet Sverige till lugnare vatten genom den svåra och tuffa ekonomiska stormen.
(Andra om , , , , , , , , , , , , , , , i, HD)

Rulla till toppen