Utrikesdeklaration i moll

Just nu framför utrikesminister Carl Bildt regeringens utrikesdeklaration 2009  i riksdagen (se 1976-2008). Den går i moll. Redan första meningen lyder: “2009 kommer att bli ett år av betydande politiska och ekonomiska utmaningar – större och mer omfattande än på mycket länge.”
När det gäller den (alltid) aktuella konflikten i Mellanöstern, säger utrikesministern:

Sverige och Europeiska unionen verkar för ett snart slut på isoleringen av Gaza. Den är varken humanitärt försvarbar eller politiskt acceptabel. En stabil vapenvila och återuppbyggnad av Gaza förutsätter öppna gränser, effektiva åtgärder mot vapensmuggling och att raketattackerna mot Israel upphör.
I samarbete med främst USA måste Europeiska unionen förstärka sina insatser för en allomfattande fred i regionen. Israels ockupation och bosättarpolitiken måste upphöra, en sammanhängande och bärkraftig palestinsk stat skapas, terrorismen upphöra och Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser respekteras. Parterna måste leva upp till gjorda åtaganden. Endast så kan en hållbar fred och säkerhet i regionen skapas.

Detta ger ingen korrekt beskrivning av läget. Bildt nämner palestinska rättigheter först, och Israels sedan. Men det är den palestinska sidan som ständigt driver konflikten vidare genom attacker. Israel svarar på dessa attacker. Alltså borde Bildt vända på sambandet: Raketattackerna mot Israel måste upphöra, så att återuppbyggnad av Gaza kan ske.
Det är så sambandet ser ut. Omvärlden har blundat för det, och därför har det inte blivit fred. Nu fortsätter Carl Bildt att blunda, och det kommer inte att leda till fred.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , ,, , )

Rulla till toppen