Så krossar Skatteverket småföretagarna

På en intressant hearing nu på förmiddagen berättade två småföretagare hur Skatteverket i sin brutala och för en rättsstat fullständigt rättsvidriga skatteindrivningsjakt förstört deras livsverk, helt i onödan.  
I båda fallen var i början polis och rättsväsende inkopplat. Men polis och åklagare lade ner förundersökningen i det ena fallet eftersom bevis saknades, och den andre småföretagaren blev helt frikänd i tingsrätten. Svenska rättsstaten har alltså förklarat dem oskyldiga.
Men istället för att granskningen därmed var över och de fick ursäkt för falska misstankar, något som varje normalt funtad människa utgår ifrån är det rimliga, fortsatte Skatteverket att driva sina kontroller genom ständigt nya trakasserier. I det ena fallet under nära 12 år och i det andra i mer än fyra år.
När moderatorn PJ Anders Linder frågade de båda småföretagarna vad de skulle säga till någon som vill starta företag, svarade båda:

— Nej! Starta inte företag i Sverige. Du kan få ett helvete, bli misstänkt i åratal, även om du följer varje lag.

Arrangörerna av denna hearing var Företagarförbundet och Skattebetalarnas förening, som tillsammans har en debattartikel på ämnet i Dagens Industri idag: Skatteverket stjälper entreprenörer.
Den rättslöshet som småföretagen lever under är skrämmande.
På hearingen medverkade Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson. Han fick flera frågor om varför man inte ställer samma krav på bevisningen som i straffrätten, alltså att brottet mot skattereglerna ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” för att besluta till den skattskyldiges nackdel. Andersson värjde sig bestämt mot att Skatteverket skulle tvingas bevisa skattefusk. Det är helt enkelt inte så det går till.
Och det kunde en advokat bekräfta, som citerade ur ett brev från Skatteverket där man sa att man driver skatteärenden när misstanken om ogentligheter uppskattas till en sannolikhet av 50 procent. ”Man skulle lika gärna kunna tillämpa krona och klave”, konstaterade advokaten.
”Vi följer bara spelreglerna”, sa rättschefen till slut. Men det stämmer ju inte heller. I fråga om domen om sk ”räntesnurror” förlorade Skatteverket i Regeringsrätten. Då inledde man en kampanj mot riksdagspartierna för att införa en otroligt krånglig lag som förbjuder ränteavdrag i vissa fall. Skatteverket agerade då för att stärka sin egen roll och försvaga företagens och de skattskyldigas ställning.
Naturligtvis gick både den borgerliga regeringen och vänsteroppositionen på Skatteverkets förslag. Företag har nu än krångligare skatteregler att följa. Se mer i rapporten Statlig opinionsbildning är skadlig.
Därför kom moderaternas juridiske talesman, riksdagsman Henrik von Sydow, alltför lätt undan när han sa att Alliansen arbetar med regelförenklingar. Det gör man ju visst inte! Man arbetar — som Skatteverkets slavar — för krångligare skatteregler som gör det enklare för Skatteverket att jaga företag i konkurs.
Vilket är ditt råd, frågade moderatorn den företagare som segrat i tingsrätten, till dem som hamnar i samma situation och får Skatteverket efter sig?

— Det finns bara två val: ta strid eller häng dig direkt.

Så kan det svenska företagarklimatet samanfattas idag. Ett nyckfullt Skatteverk kan vilken företagare som helst drabbas av, och vars nitiska fogdar betraktar alla företagare som avskum som ska sättas dit — även om ekopolisen lägger ner förundersökning efter noggranna genomgångar av alla verifikat och handlingar.
Och advokater som engagerats i de två nämnda fallen säger att det blivit värre sedan 1990-talet. Skatteverket blir allt hårdare och oförsonligare.
Om Alliansen menar något alls med att skapa ett företagsvänligt klimat måste man ta ifrån Skatteverket möjligheten att utan bevis kunna driva småföretagare i konkurs. Samma beviskrav måste gälla i skatteärenden som i brottmål.
Se mer: rapporten I Skatteverkets kvarnar, fler referat.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen