S: världens mest sjukskrivna folk bör sjukskrivas mer

Den svenska oppositionen är fantastisk. Socialdemokraterna med stödpartier går till angrepp mot regeringen för att man motverkar att fler ska sjukskrivas. Detta trots att Sverige redan är det mest sjukskrivna folket i världen.
Men är vi sjukast i världen? Knappast. Motsatsen ligger nog närmare till.
Det är Försäkringskassans system som är sjuka.
Och detta eftersom S-politiker under årtionden velat dölja arbetslöshet i statistiken. För en socialist ser det, tydligen, bättre ut att folk är sjuka än att de söker jobb.
Trots att regeringen skärpt upp reglerna något, i syfta att endast de arbetsoförmögna ska vara sjukskrivna, vill OECD i sin senaste Sverige-rapport se fortsatta reformer:

I flera år var sjukfrånvaron den allra högsta i OECD-länderna … Sedan dess har administrationen skärpts … Trots detta är sjukfrånvaron … fortfarande bland de högsta i världen. Fortsatta reformer som sträcker sig utöver de krav som ställdes [av OECD] i juli 2008 om att man ska vara beredd att byta arbetsuppgift och i sista hand arbetsplats kan därför behövas.

Men Socialdemokraterna vill nu gå i andra riktningen — fler arbetsförmögna ska sjukskrivas. Riksdagsledamoten Veronica Palm (S) skriver:

Alla de sjuka människor som nu kastas ut ur sjukförsäkringen tvingas konkurrera på en allt hårdare arbetsmarknad.

Socialdemokraterna sjuk-stämplar fullt friska människor, av arbetsmarknadspolitiska skäl. Är det humant? Knappast.
I Svenska Dagbladet frågar Sanna Rayman om SjukskrivningARNA:

Hur är det möjligt att vi är bland de sjukaste? Hur kan vi ha en debatt som stundtals låter som om fler borde vara sjukskrivna?

Hon ger också det kärnfulla svaret:

Förändringarna handlar inte om att sparka på sjuka, den handlar om att sparka igång rehabiliteringen av dem. Det är också det enda rätta.

För någon jävla ordning får det väl ändå vara i ett land (för att travestera en gammal kommunist). Sjukskrivna ska de sjuka vara. De som kan arbeta om deras arbetsmiljö och -villkor förändras, ska göra just det.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen