Obama ger Bush rätt om Irak

Det är som Wall Street Journal skriver i dagens ledare, Obama’s Bush Vindication. Barack Obama kommer aldrig att medge det öppet: Bush hade rätt om Irak.
Men indirekt har nye presidenten medgivit att den avgångne presidenten fört en politik som utgör en plattform för fortsatta framgångar. Tidningen skriver om Obamas tal inför marinkårssoldater igår:

Till att börja med medgav president Obama igen att de amerikanska trupperna i Irak har “lyckats bortom varje förväntan”, inte minst Obamas egen. Presidenten har också, med rätta, givit generöst beröm till avgående Irak-ambassadören Ryan Crocker and generalerna David Petraeus och Ray Odierno, “två av våra bästa generaler”. Alla tre är utsedda av George W Bush och alla har varit centrala i planeringen och genomförandet av motoffensiven (the surge) som Bush beslutade om i strid med hans kritiker, till vilka dåvarande senator Obama tillhörde.

Alltså: Obama berömmer nu dem som genomförde den Bush-politik som Obama var hård motståndare till.
Närmare ett erkännande om att Irakmotståndet var fel kan man knappast komma.
Men det är naturligtvis bra att Obama inte av prestigeskäl låter framgångarna i Irak gå om intet, utan fullföljer politiken genom att planera för en fortsatt amerikansk närvaro — långt efter de 16 månader som han i valrörelsen lovade skulle utgöra slutpunkten för amerikansk närvaro.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , ,, , )

Rulla till toppen