Lägg inte locket på om Rosengårds extremism

Det är så talande att följa diskussionen sedan Försvarshögskolans rapport om extremismen i Rosengård publicerats. Omedelbart krävs mörkläggning. Sådant får inte diskuteras!
Muslimska röster hävdar, Rapporten om Rosengård döms ut, Föreningar vill syna Rosengårdsrapporten och Sydsvenskans kulturchef backar upp kritiken, Rapporten – ett hafsverk. Också Dagens Nyheter vinklar kritiskt i Ifrågasätter rapport om Rosengård.
Rapportförfattarna Lars Nicander och Magnus Ranstorp svarar i Newsmill, Kritiken från Lundaforskarna är politisk och inte vetenskaplig:

Beträffande det andra huvudbudskapet som Lundaforskarna lyfter fram – om att resultaten kan befrämja islamofobi – visar man sin egentliga åsiktsagenda. Vi kommer här in på en annan arena som går rakt emot det första huvudbudskapet om vetenskapligheten. Nu är det inte längre objektiv kunskap som eftersträvas, utan om politiskt betingade åsikter. “Fel” objektiva kunskaper är alltså farligt och skall undvikas menar man.

Försöken att undergräva rapporten istället för att diskutera innehållet i sak, är så typiskt. Politiska korrektheten vill censurera debatten. Men i ett öppet samhälle är det en plikt för oss alla att inte mörka, utan att gå till botten med problem — för att kunna lösa dem. Att motsätta sig debatt, att i traditionen av ayatollah Khomeini göra allt för att begränsa yttrandefriheten och hota dem som kritiserar är fullständigt oacceptabelt.
Diskussion och analys är ett livsvillkor för ett civiliserat samhälle. Hot och tystnad är diktaturernas redskap. De får inte bli gällande i vårt land.
Se mer: Svensk ‘enklavisering’. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen