Kungaätten Westling? Nej, tack

Kvällstidningarna går i spinn: kronprinsessan Victoria ska idag tillkännage förlovning med Daniel Westling.
Men detta betyder slutet för monarkin i Sverige. Kronprinsessan kan inte gifta sig med vem hon vill. Inte om hon vill behålla alla de privilegier som följer med att ärva en konstitutionell monarki.
Skälet till att hon inte kan gifta sig med vem hon vill är att just denna valfrihet har regenter/blivande regenter avsagt sig för att få inneha sin position som statschef. De inom kungafamiljen som innehar officiella roller i staten måste underkasta sig giftermål som uppfyller de villkor som säkerställer att kungafamiljen bevarar sin särställning.
Och att gifta in sig i en vanlig svensk familj från Ockelbo omintetgör ögonblickligen och obevekligen alla möjligheter att bevara en särställning.
Ett bröllop mellan Victoria och Daniel innebär ett försök att gifta samman arvsrätten till Sveriges tron med en demokratisk och jämlik livsstil. Det är omöjligt! Att en Svenssonfamilj innehar tronen bryter mot såväl monarkins principer som demokratins.
Bara om monarkin med traditionens och historiens tyngd är avskild från, och upphöjd över, folket kan monarkin fungera som en konsensusbevarande institution inom ramen för en i övrigt demokratisk stat. Monarken kan företräda hela folket, eftersom han eller hon, inte ingår i det.
I samma stund som monarken stiger ner i folket, upphör monarkins sista motiverbara existensberättigande. 
Om Victoria gifter sig med Daniel, kommer jag åter att vara för monarkins avskaffande. Då ska vi inte ha en ”Svensson” som statschef genom arv, utan välja en ”Svensson” till statschef i enlighet med den representativa demokratins principer.
Jag måste säga att det vore trist. För vi skulle få en avdankad politiker utan varje glans eller historisk anknytning. Men det är i så fall kronprinsessan Victoria själv som låter monarkin i Sverige falla. (Iochförsig tillhör det väl det vanliga i världen: att monarkier oftare fallit på eget grepp än blivit avsatta.)
Blir denna förlovning också giftermål, är jag övertygad om att Victoria blir den siste monarken i Sverige. Hennes barn kommer inte att bli några kungligheter.
För att summera: Monarki ska vara monarki eller inte alls.
(Andra intressanta bloggar om , prinsessan Victoria, Victoria, , , , , , Carl XVI Gustaf, , förlovning, historia, , demokrati, Sverige, samhälle, statsskick)

Rulla till toppen