Förtroendet för Mona Sahlin rasar

En ny skur av opinionsmätningar har kommit. När det gäller partisympatierna är alla ändringar inom felmarginalen. Men när det gäller sakfrågan kärnkraft och förtroendet för statsministerkandidaterna är det mer dramatiskt. G-P redogör i ledaren Det trygga alternativet för en sifo-mätning som frågat 1 000 svenskar vem de känner störst förtroende för som statsminister:

55 procent svarar Reinfeldt, bara 27 procent Sahlin. Det är oförändrat för Fredrik Reinfeldt sedan förra mätningen i november medan Mona Sahlin tappat sex procentenheter från 33 procent.

Resumé skriver i Monas Sahlins pr-haveri, att:

… Sahlin endast är populärare hos arbetslösa och hos LO-anslutna.

SVD-bloggen kommenterar utfallet, Förtroendehaveri för Sahlin:

De senaste månaderna, då Sahlin ställts inför verklighetens svåra prövningar, har helt enkelt inneburit ett förtroendehaveri för Sahlin. Hon kan inte ena sitt parti, och hon kan inte vinna väljarnas förtroende för sin politik i avgörande frågor. Samtidigt har Alliansregeringens ministrar vuxit in i sina roller på ett betryggande sätt.

Också när det kärnkraften talar mätningarna för Alliansen. G-P skriver:

Både Sifo och Synovate har undersökt vad svenskarna tycker om regeringens beslut att låta nya kärnkraftverk ersätta gamla. I Synovates undersökning är 62 procent för regeringens energipolitik medan 28 procent är mot. Bland socialdemokratiska väljare har regeringen stöd av 57 procent medan Mona Sahlins avvecklingslinje bara stöds av 33 procent. Anmärkningsvärt är att hela 42 procent av miljöpartiets väljare stöder regeringens kärnkraftspolitik.

För oss som är ideologiskt intresserade är det ofta frustrerande att följa Alliansens pragmatiska hållning när det gäller bristen på liberaliseringar på arbetsmarknaden mm. Men det är trösterikt att se hur pragmatismen faktiskt också kan vara konstruktiv genom att lösa upp tidigare ideologiska låsningar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen