Euron sätts nu för första gången på prov

Det är först nu, med finanskrisen och den snabbt framväxande lågkonjunkturen som euron för första gången sätts på prov. Frågan är om Tyskland nu kommer att ta ansvar för europrojektet när det utsätts för stora påfrestningar. EMU-kritiske ekonomijournalisten Ambrose Evans-Pritchard skriver i Daily Telegraph, Will Germany deliver on the Faustian bargain that created monetary union?

De stora obalanser som tillåtits växa fram under det förföriska skyddet av EMU innebär att Tysklands skattebetalare nu kan komma att stå betalningsskyldiga i en omfattning som överstiger skadeståndet efter första världskriget, proportionellt sett. Den politiska marken är inte förberedd för detta. EMU har tvingats på det tyska folket utan folkomröstning, trots en skeptisk opinion och kritik från expertis. Detta misslyckande att skapa mandat för ett sådant genomgripande projekt kan nu komma att straffa makthavarna.
Berlins politiska klass har hamnat i en situation där man måste leverera sedan man med Faustisk köpslagan bytt bort D-marken mot fransk samarbete. Man måste antingen gå hela vägen till en EMUs valutaunion och ta ansvar för Italiens statsskuld (över 100 procent av BNP), Österrikes lån till östra Europa (70 procent av BNP), det irländska äventyret (400 miljarder euro i skulder) och den spanska bostadsmarknadskollapsen (en miljon osålda hem), eller riskera sin halvsekelslånga investering i politiskt lugn i efterkrigstidens Europa. Att låta EMU fallera i det här läget skulle medföra långt större kostnader än att aldrig startat projektet från början.

Ja, nu kommer priset för att de flesta länder i EMU inte tagit stabiliseringspakten på allvar. Att större obalanser än vad valutaunionen egentligen tål har vuxit fram, har inte skapat problem eftersom de skett i god konjunktur. Det är först i lågkonjunktur som svårigheterna blir påfrestande.
Kommer tyskarna att väga upp och betala för alla slarvepettrar i Europa? Det är frågan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen