C gör rätt om kärnkraft, rödgrön kritik hämtad från 70-talet

Regeringens intressanta energiuppgörelse håller öppet för utveckling av alla energislag. Också kärnkraft, även om den inte kan räkna med statlig finansiering. Marknaden avgör om den är konkurrenskraftig.
Hur starkt Alliansens upplägg är framgår av reaktionerna som rapporteras i Ekot, Oppositionen kritiserar energiplanen:

Mona Sahlin ifrågasätter hur hantering av avfall och ett eventuellt haveri ska bekostas för att inte drabba skattebetalarna.
Oppositionen vill se en energipolitik som varken hotar jobben eller energiomställningen, säger Mona Sahlin.

Och jultomten kommer på julafton, skulle man vilja tillägga.
Det är så dags för Mona Sahlin att börja ifrågasätta hantering av kärnavfall nu! Hur många ton har inte svenska kärnkraftreaktorer producerat sedan socialdemokratin introducerade kärnkraften som energikälla? Det avfall som skapats fram till nu ska förvaras i tusentals år. Om det blir ett antal ton till, är ingen principfråga.
Och vad jag vet sker via lag redan ekonomisk avsättningar för samtliga uppskattade framtida kostnader för att ta hand om använt kärnbränsle och annat avfall samt rivningen av kärnkraftsverken. Vilket naturligtvis är riktigt. Varje energislag ska bära hela sin kostnad.
Vi måste se till helheten, och då behöver vi den teknik vi känner till och som ger energi till lägsta möjliga kostad. Samtidigt stannar naturligtvis inte vetenskap och framsteg vid kärnkraften. Nya energikällor kommer. Solen bidrar med enorma mängder energi som vi ännu inte förmår ta tillvara. När vi lärt oss det, behöver vi inte gå via lagrad energi under jordskorpan. Men tekniken för att kommersiellt göra detta för att kunna ersätta kärnkraften ligger fortfarande långt, långt, långt in i framtiden.
Viktigast nu är att ersätta fossilbränslen, just så som Alliansens partiledare sa på dagens presskonferens.
På presskonferensen förklarade Centerledaren och näringsministern Maud Olofsson sitt partis position:

– Centern har inte ändrat åsikt om kärnkraften, men vi kan leva med att kärnkraften under en överskådlig tid kommer att vara en del av Sveriges elförsörjning.

För en del kan det uppfattas som obegripligt. Men det är viktigt att hålla isär vad man själv tycker om en viss företeelse, och om denna företeelse ska vara förbjuden för andra att tillämpa. Det är två olika ting. Vi kan inte ha ett samhälle där alla försöker förbjuda allt det man själv inte råkar tycka om. Centerpartiet tycker illa om kärnkraft. Både förr eller nu. Men man tar inte på sig den diktatoriska rollen att tvinga alla att leva efter denna partiets uppfattning.
Jag önskar att fler kunde göra denna skillnad i vad man själv tycker och vad andra faktiskt kan få tycka och göra.
Se SVD i C: “Vi har inte ändrat åsikt”, DN i Centern lyssnar på näringslivets krav, Expressen i Olofsson: “Det är en historisk dag”, Aftonbladet i Alliansen enig om kärnkraften, Helsingborgs Dagblad i Alliansen enig om kärnkraften.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen