Bevis på alltför många riksdagsledamöter

Idag skriver två statsvetare på DN-debatt, Riksdagen blockerar statsrådens arbete, att riksdagsledamöterna närmast saboterar ministrarnas möjlighet att sköta sitt jobb genom att bombardera dem med intepellationer och frågor.
Ministrarna tvingas ägna sig åt “måstefrågor”, dvs svara på kortsiktigt, partipolitiskt käbbel, istället för långsiktiga ”bordefrågor” i landets intresse. Statsvetarna skriver:

Vi menar att riksdagsledamöternas möjligheter att använda sig av frågeinstitutet bör inskränkas. Exakt hur detta ska ske, och i vilken omfattning, bör diskuteras i ett särskilt sammanhang. Det centrala är att undvika att institutet överutnyttjas, eller rentav missbrukas, och att finna en balans som möjliggör att riksdagen ges rimliga villkor att fullgöra sin granskning av regeringen samtidigt som regeringen ges mer arbetsro.

Men är inte detta problem ett uppenbart bevis på att vi har alldeles för många riksdagsledamöter? Bland de flesta i världen i förhållande till invånarantal. De måste ju ha något att göra! Varför inte trakassera regeringen…
Ett bättre sätt att skapa rimlig balans mellan riksdags kontrollmakt och regeringens maktutövning är att minska antalet riksdagsledamöter, så att de tvingas ägna sig åt väsentligheter istället för käbbel.
Åtminstone borde 100 mandat tas bort. Dessutom tycker ju jag att vi ska återgå till majoritetsval i enmansvalkretsar. Då blir riksdagsuppdraget tydligt inriktat på att tillgodose medborgarna hemma i valkretsen, inte spela Allan för partikamrater i riksdagshuset. Som det är nu saknas kontakten mellan väljare och valda. Det är därför riksdagsledamöter inte vet vad de ska använda all sin tid till.
Ytterligare en åtgärd är att korta riksdagsåret. Det borde räcka med att riksdagen sammanträder januari till juni. Under hösten borde riksdagsledamöterna återgå till ett “riktigt” jobb ute i verkligheten. Så var det fram till för några årtionden sedan. Riksdagsuppdraget ska vara ett förtroendeuppdrag — inte ett yrke.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,
, , , , , , , , , , )

Rulla till toppen