Avståndet mellan blocken krymper i Novus

TV4/Novus Opinion visar att allianspartierna tillsammans har stöd av 43,2 procent av väljarkåren i februari (3-16/2) och de röd-gröna oppositionspartierna har stöd av 50,6 procent.
Skillnaden mellan blocken har krympt till 7,4 procent i februari. Så här har partisympatierna utvecklats sedan förra valet hos institutet Novus Opinion (pdf):

Att Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger under valresultat är ingen nyhet. Också före förra valet låg dessa partier i opinionsmätningarna under det röstetal man fick på valdagen (exempelvis i Temo-mätning maj-06).
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen