Svenska kontra amerikanska politiker

Nyhetssiten Nyheter24 citerar bloggen: ”Svenska politiker är träaktiga och fega”.
Mina kritiska synpunkter har förstärkts de senaste åren, då internet har gjort det möjligt för politiker att förbättra sina kontakter med väljarna. En möjlighet man inte tagit. Man väljer aktivt att hålla sig borta från väljarna. Isolera sig i riksdagshus och kommunalhus.
Och nu inför EU-parlamentsvalet ser vi en trend där partierna aktivt stryker de personer som har god väljarkontakt. Senast Lennart Sacrédeus i kristdemokraterna.
Så som demokrat i själ och hjärta känner jag en djup misstro mot partiernas sätt att avskärma sig och hålla folket på avstånd. Man gräver det demokratiska systemets grav. Utan en nära kontakt mellan väljare och valda fungerar inte demokrati.
Se mer i Vi är inte mogna för en president och Från folkstyre till partistyre. (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , )

Rulla till toppen