Svensk ‘enklavisering’

Sverige tillåts, i integrationens namn, att bli enklaver där andra värdegrunder än de svenska och västerländska regerar. Det framkommer i en studie som idag lämnas till regeringen och som presenteras på SVD-Brännpunkt av forskare vid Försvarshögskolan och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Kommuner måste hejda extremism:

Nyinflyttade familjer får besök hemma av företrädare för radikala grupper som talar om för dem vilka regler som gäller i Rosengård.
Förhållningsreglerna innebär bland annat att kvinnor som aldrig tidigare burit slöja nu tvingas till det, att flickor och pojkar inte får leka tillsammans och att patriarkala maktstrukturer cementeras.

Detta är integrationspolitikens totala kollaps. När ska de politiska etablissemangen inse det? Jag menar att vi måste börja se assimilering som politikens mål: Liberalism kräver assimilering.
Om vi inte gör det slår totalitära idésystem rot här i landet som kommer att utmana vår demokrati och de mänskliga rättigheterna. Är partierna beredda att offra dessa värden på toleransens och integrationens altare?
Jag är det inte.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen