Sven Otto Littorin har rätt om ’skitår’

På ett effektivt lunchseminarium idag hos Hill & Knowlton, med Susanna Popova som moderator, svarade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på frågor från banktjänstemannafack, statliga Banverket och småföretagare om hur man kan få fart på arbetsmarknaden och dämpa nedgången.
Alla hade förslag på vad regeringen borde göra, och Littorin svarade att regeringen just gör detta — satsar mer på infrastruktur och ger mer skattemedel till Almi för att kunna satsa som riskvilligt kapital. Det tar dock lite tid innan satsningarna i statsbudgeten för 2009 märks och omsätts i konkreta projekt.
På min fråga, om att liberalisera arbetsrätten för ungdomar, invandrare och andra grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden, svarade Littorin att han hoppas på det nya Saltsjöbadsavtal som arbetsmarknadens parter diskuterar.
Regeringen känner uppenbart beröringsskräck vid LAS och andra lagar som gjort trösklarna in på arbetsmarknaden väldigt höga. Jag tycker det urholkar talet om att fler jobb är Alliansens viktigaste mål.
Men på en punkt har regeringen sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden, som Littorin medger finns, och det är att åtgärda effekten av de väldigt höga ingångslönerna för nyanställda som gäller i Sverige. Den kostnaden har sänkts från 1 januari i år genom att mer än halvera arbetsgivaravgiften för unga födda 1983 och senare.
— Det gör att tröskeln in på arbetsmarknaden sänks, sa arbetsmarknadsministern.
När det gäller framtiden vill inte Littorin utlova några prognoser. När det gäller hans välkända uttalande om att 2009 blir ett “skitår”, förklarade han det med att man i politiken ofta bara redovisar fakta om vad som hänt, och sedan hoppar över till vilka åtgärder man avser vidta. Men politik är också värderingar. Att ge uttryck för vad vi tycker om det som händer är inte fel, menar han.
Och jag håller ju helt med. Politik är också värderingar och känslor. Det var rätt av ministern att tala om vad han tycker om lågkonjunkturen. Och göra det utan omskrivningar. Jag tycker det är befriande. Politiker är inte ämbetsmän eller professorer, politiker ska företräda medborgarna och ge uttryck för deras värderingar. Jag tror Littorin i längden kommer att tjäna på den öppenhet han visar, även om vissa journalister inte tål att politiker är något mer än sifferrabblande byråkrater.
Att Sven Otto Littorin gillar uppgiften att få fart på arbetsmarknaden går inte att ta miste på. Det märktes bland annat när han berättade om ett möte med fackklubbarna på Volvo nyligen, där budskapet på göteborgska var: “Vi vill inte ha AMS-paket. Vi vill ha jobb.” Därmed stod man mer på Alliansens sida än på Mona Sahlins socialdemokrater som ständigt lägger fram nya bidragspaket.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rulla till toppen