Obama satsar på statlig expansion

Tillträdande presidenten höll igår kväll ett tal om ekonomin, där han, utöver att tala ner de ekonomiska förväntningarna (likt en tillträdande vd talar ner utsikterna för företaget, för att sedan själv kunna hävda hur mycket bättre förväntningarna blivit under hans chefskap), talade om staten som svaret på problemen. Washington Post skriver i Obama Bets Big on Big Government:

Barack Obama formulerade sin vision för en aktiv och expansiv stat som den bästa vägen att möta ekonomisk kris i kväll, och i processen satsade på att amerikanska folkets attityd till större stat har förändrats drastiskt på senare år.
“Bara staten kan bryta den onda cirkeln som drabbar vår ekonomi”, sa han. Det står i skarp kontrast till och avvisar Bill Clintons deklaration 1996 om att “eran för den stora staten är över”.

Ja, nu tar vänstern sig friheter. Eftersom de finansiella institutionerna kommit i obalans — sedan politiker förstört ramverken för långivning — tror vänstern att kapitalismen är försvagad eller till och med visat sig inte fungera.
Men de som satsar på en statisk planekonomi kommer att göra ont värre. De länder som är friast kommer att återigen visa att det är där välstånd skapas och utvecklas. Dessutom tror jag att amerikaner instinktivt kommer att ta avstånd från statens stora, kalla händer när man tagit in och smält den uppkomna situationen.
Obama kan i mellanårsvalet 2010 åka på samma gigantiska bakslag som Bill Clinton gjorde 1994, sedan han och Hillary försökt socialisera sjukvårdsförsäkringen.
Man leker inte med amerikanska folkets frihet hur som helst.
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,, , , , , , , , , , )

Rulla till toppen