Newsweek: Bush hade inte så fel, trots allt

Magasinet Newsweek tillhör den presskör som råskällt på president Bush under några år, med de vanliga utfallen om att Bush med sin arrogans gjort Amerika svagare, bla, bla, bla.
Men redan innan Bush hunnit avgå är tonen en annan. När man nu analyserar vilka svåra och synnerligen avgörande säkerhetspolitiska beslut som Barack Obama har att göra, kommer man fram till att… Obama bör fullfölja det Bush startat, på område efter område.
Rubriken lyder Obama’s Cheney Dilemma. Och ”dilemmat” för medier och demokratiska partiet är att den avgående administrationen haft rätt i de stora nationella säkerhetsfrågorna.
Ett exempel är den fängslade Ali al-Marri, som via underrättelserapporter uppges vara en ”sovande” al-Qaida-agent vars uppdrag är att genomföra självmordsattentat inne i USA. Ska Obama hålla honom fängslad, även om han ännu inte begått något brott? Eller ska han släppa honom, och därmed bli medskyldig till mord om han sedan genomför attentat? Skulle det inträffa kommer Obamas popularitet att sjunka snabbare och djupare än Bush någonsin gjorde. Eller ska Obama försöka få al-Marri utvisad till något annat land?
Newsweeks svar är att Obama bör göra som Bush försökt: få honom utlämnad. ”Obama bör försöka hårdare” — att genomföra Bushs policy. Tidningen summerar:

Så mycket av den ilska som mött Bush-administrationen kunde ha undvikits om Bush hade gått till kongressen från början … Men särskilt Cheney visade förakt för kongressens byråkratiska handlag och han kände (begripligt, under de förutsättningar som gällde direkt efter 11 september 2001) starkt behov av att agera snabbt.

Men visst ligger det något dubbelt i detta — i efterhand menar tidningen att snabbt verkställande var ”begripligt”, men ändå något som borde ha ”undvikits”. Snacka om efterklokhet.
Min personliga uppfattning är att snabbt agerande av den verkställande presidentmakten var begripligt. I en sådan krigssituation vet man inte när och var nästa förrödande attack kommer att ske. Då blir det övergripande målet att stoppa fler angrepp.
Men sedan, när läget lugnat ner sig, är det viktigt att utvärdera vad som hände. Vissa åtgärder kan ha gått för långt, vissa kan vara rättfärdiga under akuta lägen och andra var helt befogade. Sådana lärdomar kan ett demokratiskt system med maktdelning ta till sig och implementera inför framtiden. Särskilt som säkerhetshoten ändrar karaktär och blir mer sofistikerade, och farligare. Det är ju mycket viktigare än att skuldbelägga, tala om ”arrogans” och blunda för att uppgiften faktiskt är att ge befolkningen skydd och säkerhet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , ,, , ,, )

Rulla till toppen