När granskas imamernas syn på förintelsen?

Medierna slår nu upp avslöjandet om att en liten utbrytarsekt ur katolska kyrkan förnekar förintelsen. Inget fel i att avslöja det. Men hur vore det om svenska medier lika noggrant granskade vad som sägs i islams namn. När kassetter såldes i Stockholms moské, där judar beskrevs som apor och grisar, och uppmaningar framfördes om att döda varje jude, då blev det ingen uppståndelse i medierna.
Varför skyddar svenska medier denna form av extremism när det sker i islams namn?
Vi har tidigare i veckan sett hur svenska medier skyddar misstänkta mördare därför att de är muslimer. Varför ifrågasätts inte bevekelsegrunderna när homosexuella mördas i islams namn, varför granskas inte hetsa mot folkgrupp när det utförs av muslimer? Detta tigande, detta förnekande av allvarliga samhällsproblem, leder till att extremismen förstärks. Den får verka obehindrat i mediernas skugga, istället för att lyftas fram, kritiseras och fördömas.
SVT i De högerextrema katolikerna rustar upp för kamp, SR i Kyrkoherde i extrem högerrörelse, SVD i Kyrkor uppläts till förintelseförnekare.

Rulla till toppen