Genmäle från Sveriges Radio om påvebashing

Radioreportern Mari Forssblad vid Ekoredaktionen begär genmäle i bloggen. Hon höll i förra veckans lördagsintervju med ärkebiskop Anders Wejryd. Här i bloggen citerades Expressen-krönika av Marie Söderqvist, Mediernas falska påvebashing, där kritik riktades mot att påvens budskap förvanskades.
Mari Forssblad skriver:

Jag citerade talet till kurian före jul vilket också tydligt framgår av intervjun – där påven var mycket tydlig i sina påståenden om homosexuella.
Att jag syftade på Nyårstalet är något Marie Söderqvist själv hittat på – och det påhittet har lett till att jag oförskyllt hängts ut som en dåligt påläst journalist, jag framstår som oseriös och dum. Jag kräver också genmäle i Expressen. Jag kan då kontra med att det är konstigt och märkligt att Du och Marie Söderqvist inte *kollar vad påven sa* men framförallt i vilket tal han sa det.
Jag sa i mina frågor till ärkebiskop Anders Wejryd
— Påven sa i sitt tal till Vatikanen dagen innan julafton att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexualitet som att räddavärldens regnskogar från utplåning…vad säger du om påvens syn på homosexuella?
— Påven Benedictus den XVI sa också att mänskligheten måste lyssna på skapelsens språk och förstå vilka roller man och kvinna ska spela…att leva homosexuellt är att förstöra Guds verk…vad anser du om det?
Jag borde inte ha sagt att påven “sa” i sitt tal eftersom citaten inte var ordagranna men innebörden i vad han sa är den som framgår av mina frågor.
Klippt ur talet:
“If the Church speaks of the nature of the
human being as man and woman, and demands
that this order of creation be respected, this
is not some antiquated metaphysics. What is
involved here is faith in the Creator and a
readiness to listen to the “language” of creation.
To disregard this would be the self-destruction
of man himself, and hence the destruction of
God’s own work.
What is often expressed and understood by
the term “gender” ultimately ends up being
man’s attempt at self-emancipation from
creation and the Creator. Man wants to be his
own master, and alone – always and exclusively –
to determine everything that concerns him.
Yet in this way he lives in opposition to the
truth, in opposition to the Creator Spirit.
Rain forests deserve indeed to be protected,
but no less so does man, as a creature having
an innate “message” which does not contradict
our freedom, but is instead its very premise.
The great scholastic theologians described
marriage, understood as the life-long bond
between a man and a woman, as a sacrament
of creation, which the Creator himself instituted
and which Christ – without modifying the
“message” of creation – then made part of the
history of his covenant with humanity.”

Vad jag kan se är det just denna text som Marie Söderqvist citerar och översätter så här:

Regnskogar förtjänar visst vårt skydd, men människan som skapelse förtjänar det inte mindre, en skapelse i vilken ett budskap finns inskrivet som inte står i motsättning till vår frihet utan är dess förutsättning. Skolastikens stora teologer har betecknat äktenskapet, alltså det livslånga bandet mellan man och kvinna, som skapelsens sakrament, som skaparen har instiftat och som Kristus – utan att förändra skapelsens budskap – därefter har upptagit i historien om hans förbund med människorna.

Det är alltså samma tal som Söderqvist och Forssblad talar om.
Därmed kvarstår det jag, i likhet med Söderqvist, reagerar på: Forssblad lägger grova förvanskningar av vad påven “sa” i hans mun. Och det är just detta som är bashing — att tillskriva någon ett budskap som denne inte sagt i syfte att driva fram fördömanden.
Förklaringen är att journalister inte vill förstå vad påven säger. Och det är just detta Marie Söderqvist så träffsäkert beskriver i det citat jag lade ut i min blogg.
Jag håller inte med påven i en hel del av hans filosofiska betraktelse, men jag tycker moralfilosofisk och teologisk diskussion är intressant. Påven är värd den respekt det innebär att återge hans budskap korrekt. Och att försöka förstå vad det är han menar.
Forssblad gör sin illvilliga tolkning, sitt debattinlägg, men framställer det som fakta — om just detta handlar min kritik.
En annan är tolkning är att påven säger att “regnskogarna är en unik biologisk skapelse av Gud som vi bör rädda, på samma sätt som vi måste rädda människans civilisation genom fortplantning, och det sker bäst, enligt katolska kyrkans uppfattning, genom sex mellan man och kvinna inom äktenskapets ram”.
Man kan hävda att påven talar om demografi. Och Sveriges Radio kan väl inte ha något emot att en kyrklig ledare understryker vikten av att föda barn, vilket normalt sker genom befruktning via samlag mellan man och kvinna?
Observera att jag inte påstår att jag vet vad påven menar. Vi kan alla göra våra tolkningar, så som vi gör i alla politiska och religiösa debatter. Men ett grundkrav är att journalister inte förvränger och förvanskar vad någon sagt, i syfte att angripa och förlöjliga. Det vara mot detta jag uppfattar att Söderqvist reagerade, och som jag instämde i.
Jag välkomnar fortsatta debatter i moralfilosofiska spörsmål. De är alltför få.
UPPDATERING (kl 19.00). Mari Forssblad replikerar:

Jag kunde inte förstå hur Marie Söderqvist kunde tolka det påven sa på ett så helt annat sätt än vad jag själv gjorde. Därför trodde jag henne helt enkelt när hon sa att hon refererade till hans nyårstal. Detta eftersom innebörden i vad han sa i sitt tal till Vatikanen är den som framgår av mina frågor. Att påven pratade om regnskogars bevarande också i sitt nyårstal och att han där var mer förstående för homosexuella.
Du, liksom alla på din sida i debatten, väljer konsekvent att bortse från det påven säger i den första passagen om hur det strider mot Guds skapelse att inte leva tillsammans som man och kvinna, att leva på annat sätt är att förstöra hans verk. Och du passar på att kalla mig illvillig. Du skriver: “Vi kan alla göra våra tolkningar, så som vi gör i alla politiska och religiösa debatter. Men ett grundkrav är att journalister inte förvränger och förvanskar vad någon sagt, i syfte att angripa och förlöjliga. Det vara mot detta jag uppfattar att Söderqvist reagerade, och som jag instämde i.”
Jag tycker som sagt att det är bra att nu hela passagen från Påvens tal står att läsa på din blogg. Nu kan ju var och en på ett bättre sätt avgöra vem av oss som gör illvilliga tolkningar och förvränger och förvanskar vad någon sagt. Grattis till din hederlighet. Med vänlig hälsning / Mari Forssblad

Ja, så får det bli. Har du som läsare synpunkt som breddar eller fördjupar diskussionen tar jag gärna emot dem via mejl, och lägger ev upp dem i bloggen (anonymt).
Vi i Sverige är ovana vid filosofisk diskussion. I sådan handlar det bland annat om att uttolka vad påståenden innebär, utan att nödvändigtvis ta ställning. Det finns dimensioner i våra liv och i samhällslivet som försvunnit i den materialistiska och nihilistiska filosofi som blev dominerande under 1900-talet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen