Bush skapade internationalism, Obama isolationism

Opinionsinstitutet Pew har frågat amerikanska folket vad de vill att den nya presidenten ska fokusera på, Economy, Jobs Trump All Other Policy Priorities In 2009:

Sju av tio amerikaner (71 procent) säger att president Obama bör fokusera på inrikespolitik, medan bara 11 procent prioriterar utrikesfrågor. I januari förra året sa 56 procent att inrikesfrågor var viktigast medan 31 procent ansåg att Bush skulle fokusera på utrikespolitiken.

Bland de frågor som kommer längst ner på listan över prioriterade frågor är global uppvärmning, som anses mindre viktig än att ta itu med lobbying och moraliskt förfall.
Det internationella intresset hos amerikanska folket var högre under president Bush än under Clinton. Högst var det 2007 då 40 procent ansåg att presidenten skulle fokusera på internationella frågor. En förklaring var att Bush agerade för frihandel och för att skapa en säkrare värld.
Presidentvalet i höstas kom att handla om inrikesfrågor, vilket var en av förklaringarna till att John McCain, vars starkaste kort var just utrikespolitiken, förlorade.
Obama har alltså inget starkt mandat att ägna sig åt internationella frågor. Kommer han göra det ändå? Det är en av de många frågor vi har att söka svar på under månaderna framöver.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen