Blockpolitikens dynamik

Många är de röster som inte begriper, eller inte bryr sig om, att avsaknad av blockpolitik är lika med total socialdemokratisk makthegemoni. Blockpolitik är den enda maktstrategi som kan resultera i annat än att socialdemokraterna regerar Sverige. Ingen blockpolitik = enparti(s)tat.
Men Dagens Nyheter verkar nu förstå detta, i ledaren Blockpolitikens år:

Socialdemokraterna har å sin sida uteslutit ett direkt samarbete med [sverigedemokraterna]. Men de har samtidigt bundit upp miljöpartiet för att förhindra alliansen att välja mp framför sd.
Partitaktiken verkar därför väga tyngre än principerna för Mona Sahlin, som troligen helst av allt vill se en s-dominerad mittenregering – till och med framför dagens laguppställning på den rödgröna sidan …
Tekniskt sett går sverigedemokraternas eventuella inflytande hur som helst att undvika – utan kohandel. Det är bara för det minsta blocket att lägga ned sina röster vid varje votering i riksdagen. Men till syvende och sist går inte sd att bemöta med taktik, utan bara genom att övriga partier står upp för grundläggande liberala principer.

Just så bör regeringsalternativen deklarera att de kommer att agera i riksdagen. Det budskapet har bloggen framfört tidigare: Socialdemokraterna rider på sverigedemokraterna och Låt inte s göra sd till maktfråga.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen