Vilka är lösningarna för upploppens Rosengård?

I natt fortsatte kravallerna i Malmöstadsdelen, rapporterar Dagens Nyheter i Sex bilar i brand i Rosengård. Om laglösheten skriver DN i ledaren Malmö rämnar:

Ett mångkulturellt samhälle kräver andra lösningar än dagens.

När det gäller kultur svamlar DN på ett obegripligt sätt, men i ett viktigt avseende är man tydlig och rak:

De höga trösklarna på svensk arbetsmarknad avspeglar detta homogenitetstänkande. I ett sådant land är det mycket svårt att bli integrerad.

Här har man ju helt rätt. Arbetsrätten är ett system som håller folk effektivt utestängda från arbetsmarknaden och därmed i utanförskap. Arbetsmarknaden måste liberaliseras. Såväl när det gäller lönenivåer och anställningsskydd. Det viktiga, ur politiskt perspektiv, måste vara att unga och nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden, inte att anställningsvillkoren är de bästa redan från början.
I Svenska Dagbladet skriver PJ Anders Linder i sin söndagskrönika, Staten lämnar förorten i sticket:

Staten sviker samhällskontraktet. Ibland avstår den från att upprätthålla lag och ordning, ibland är den helt enkelt frånvarande.
Det ska bli fler poliser, sade Fredrik Reinfeldt i sitt jultal. Straffen för grova våldsbrott ska skärpas. Den organiserade brottsligheten ska slås ned. Ungdomsbrottslighet ska mötas med tydliga reaktioner, och unga brottsoffer ska få bättre stöd.
Allt är rätt och riktigt. Men det räcker inte. Det behövs bättre rättvisa också. Staten måste visa dem som bor i problemområden att de är fullvärdiga samhällsmedborgare. Det får inte vara det minsta mer acceptabelt att det begås brott i deras hemtrakter än i villaområden och stadskärnor.

Så är det ju och Linder har en konkret lösning för att uppnå detta: ”ge kommunerna rätten att hålla ordningspolis”. Med lokalt ansvar kommer polisen att vara på plats kontinuerligt och medborgarna kan i kommunval utkräva lokalt ansvar för otrygghet på gator och torg.
Om DN:s förslag på liberalare arbetsrätt och SVD:s förslag om kommunal ordningspolis blev verklighet skulle mycket vara vunnet. Jag tror att det är två kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen. Men är det någon politiker som står upp för såndan konkret kraftfullhet? Svar: nej. Däri ligger också förklaringarna till att inget händer.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , )

Rulla till toppen