USA:s försvarsminister: krigsmakt för nya tider

I nästa nummer av tidskriften Foreign Affairs medverkar Robert Gates, som 2006 utnämndes till försvarsminister av president Bush och som kommer att fortsätta som försvarsminister i Barack Obamas administration. 
Artikeln är mycket intressant eftersom Gates utvärderar sitt eget fögderi i förhållande till de utmaningar han menar att USA och världen står inför: Preparing the Pentagon for a New Age.
Men först vill jag påpeka att Barack Obamas blivande försvarsminister förklarar att USA “i åratal” (for years to come) kommer att fortsätta bistå med insatser i Irak. 
Robert Gates talar inte i termer av att ge upp, tvärtom:

Förenta Staternas förmåga att hantera framtida hot kommer att bero på förmågan att hantera aktuella konflikter. För att tala klartext, att misslyckas — eller att framstå som förlorare — i Irak eller Afghanistan skulle vara ett förödande slag mot Amerikas trovärdighet, såväl bland vänner och allierade som bland potentiella motståndare.

Exakt. Det är detta Irakkrigsmotståndet inte begriper. En förlust för den fria världen i Irak eller Afghanistan skulle betyda fruktansvärda bakslag för mänskliga rättigheter och friheter i många delar av världen.
Stater i sammanbrott
Efter detta klargörande utvecklar försvarsministern de framtida utmaningar som USA måste förbereda sig på. Han menar att det är mer troligt att stater i sammanbrott (failing states) är farligare än aggressiva stater. Det är mer troligt att ett katastrofscenario, där en amerikansk stad utsätts för en smutsig bomb, har sitt ursprung i en stat i anarki, än i en diktatur.
Med tanke på de hot som inte längre kan anses exotiska, skriver försvarsmininstern: “USA har inte lyxen att kunna dra sig undan” (United States does not have the luxury of opting out).
Också denna insikt missar USA-kritikerna. De låtsas som att dessa hot inte finns. Men de som är i ansvarig ställning kan inte sitta still och vänta på att en stad utplånas. Man måste vara aktiv och i globaliseringens tidevarv följa vad som händer på många håll. Konflikter som förr höll sig inom en nationalstats gränser, har numera en tendens att sprida sig långt utanför gränserna.
Mix av hightech och primitiv brutalitet
En annan intressant aspekt som Robert Gates lyfter är den blandning av modern teknik och medeltida metoder som blivit allt vanligare. Rysslands inmarsch i Georgien i höstas var på ett plan gammalt militärt tänkande, men samtidigt utsattes Georgien för en cyberattack och en väl genomförd propagandaoffensiv mot massmedierna. Samma sak i Hizbollahs krig mot Israel sommaren 2006: raketattacker enligt gammalt mönster tillsammans med en propagandaoffensiv i medierna som lyckades mycket väl.
Gates citerar forskare som om dessa hybridstrategier säger att “de kombinerar dödligheten i mellannatonella konflikter med hatet hos fanatiker i irreguljär krigföring” och att det handlar om “krig i vilka Microsoft samexisterar med machetes, och högteknologi med självmordsbombare”.
Försvarsministern konstaterar att Pentagon inte är rustad för denna nya slags krigsföring, där allt dessutom sker plötsligt och har snabba förlopp. Det går inte att i åratal planera för att lösa konflikter som kan uppstå på månader.
Självkritiskt frågar han varför försvarsmakten för att rekvirera skydd mot vägbomber i Irak var tvungna att gå utanför existerande institutioner.
Omvärldsanalys av klass
Den här artikeln kan man kalla omvärldsanalys! Jämför det med den svenska försvarsberedningen som lallar på och talar om växthuseffekten som det största nationella hotet mot Sverige. Vilken lekstuga för totalt avskärmade politiker.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen