Tema: Høyresidens reformer

Nu finns min artikel i sin helhet tillgänglig i den norska tidskriften Minerva: To ansikter og tre veivalg. Där utvärderar jag Alliansregeringens första två år och föreslår en tredje strategi för framtiden, mellan radikalisering och utslätning.
Se mer i bloggen: Alliansens tre vägval inför 2010.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )