Svenska vetenskapsmän kritiska till klimatlarmen

Bloggen har tidigare pekat på att hundratals internationella forskare i rapport till amerikanska senaten är kritiska till global uppvärmning. Också svenska forskare är kritiska.
Men de har svårt att få sina synpunkter publicerade i svenska medier. Henrik Alexandersson publicerar i sin blogg en sådan artikel, Klimatartikeln som aldrig blev publicerad. Bakom artikeln Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen står:
Prof i kommunikationsteori, Göran Einarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Prof i naturgeografi, Lars G. Franzén, Göteborgs Universitet
Prof i geovetenskap, David G. Gee, Uppsala Universitet
Prof i teknisk ytkemi, Krister Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola
Prof i kemi, Bo Jönsson, Lunds Universitet
Prof i matematik, Sten Kaijser, Uppsala Universitet
Prof i naturgeografi, Wibjörn Karlén, Uppsala Universitet
Prof i kärnkemi Jan-Olov Liljenzin, Chalmers Tekniska Högskola
Prof i organisk kemi, Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan
Prof i teknisk ytkemi, Magnus Nydén, Chalmers Tekniska Högskola
Prof i kemisk miljövetenskap, Göran Petersson, Chalmers Tekniska Högskola
Prof i fasta tillståndets fysik, CG. Ribbing, Uppsala Universitet
Prof i oceanografi, Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet
Prof i fysikalisk Kemi, Peter Stilbs, Kungliga Tekniska Högskolan
Prof i marin teknik, Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola
Prof i oceanografi, Gösta Walin, Göteborgs Universitet
Docent i meteorologi, Tage Andersson, fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson, fd Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson, fd ABB
Docent Thomas Hellström, Lunds Tekniska Högskola

Att inte forskare som är kritiska till den gängse hållningen till växthuseffekten inte får sina artiklar publicerade i tidningar som Svenska Dagbladet visar att det inte råder en fri och öppen debatt i denna fråga. Det är för mig ytterligare ett bevis att medierna har en agenda i frågan. Kritiker kommer inte till tals. Det är förkastligt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen