Reinfeldt ger rödgröna svar på tal

Igår krävde Mona Sahlin & Co att regeringen satsar 10 miljarder kronor på kommunerna. Idag svarar statsminister Fredrik Reinfeldt att de åtgärder som regeringen beslutat om — och som träder ikraft imorgon 1 januari — omfattar fyra gånger så mycket, 40 miljarder, Sverige står rustat för storm.

Sverige möter därmed krisen med ett av de mest expansiva finanspolitiska programmen i Europa.

Det ger i blixtbelysning hur futtig oppositionen är. Man skriver pressmeddelanden och debattartiklar med krav som är betydligt mindre till sin omfattning än de åtgärder som regeringen utför.
Viktigaste budskapet från statsministern tycker jag är denna passage:

I debatten kan man ibland få intrycket av att det skulle finnas några enkla åtgärder för att eliminera effekterna av krisen. Det gör det inte. Däremot kan vi se till att Sverige står väl rustat att möta sämre tider och att nedgången motverkas av den ekonomiska politiken.
Det kanske viktigaste medlet mot att dras med i nedgången är att vi har sunda offentliga finanser och en väl fungerande ekonomi. Här tillhör Sverige toppskiktet enligt internationella bedömare.
Viktiga reformer har genomförts för att återskapa arbetslinjen, bekämpa utanförskapet och trygga grunden i välfärden. Det gör att vi kan möta den internatio­nella oron med en styrka vi annars skulle ha saknat och med bättre ingångsvärden än många andra länder.

Regeringen har samlat i ladorna och tänker inte spendera dem okontrollerat eller panikslaget, utan sätta in resurserna där de gör störst nytta. Av de 40 miljarderna går 15 till fortsatt sänkta skatter för medelinkomsttagare, 10 till infrastrukturinvesteringar, över 8 till kommuner och landsting och 6 till sänkt bolagsskatt för bättre företagsvillkor.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen