FN redo avskaffa mänskliga rättigheter

I morgon är det 60 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Nu är FN i full färd med att avskaffa dem. I DN-Kultur skriver Torbjörn Elensky (ej online):

Kairodeklarationen … lades fram 1990. Tre år senare presenterades den, på Irans initiativ, som ett alternativ till FN:s dokument … Målet är i stället för universella mänskliga rättigheter ”ett värdigt liv i övernesstämmelse med den islamska sharian”. I Kairodeklarationen är det exempelvis i praktiken förbjudet att konvertera från islam, och yttrandefriheten får icke användas mot religionen.
Kairodekklarationen är förnyat aktuell i år, då man i FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars genomdrev att kritik av religioner jämställs med diskriminering av människor.
Västerländska intellektuella sviker på bred front sitt ansvar, antagligen av rädsla för att sammanblandas med rasister. De som drivits i exil från dessa stater, vars tyranni så gärna draperar sig i religiösa fraser, lämnas i sticket.

Ja, hela mänskligheten lämnas i sticket. Jag är övertygad om att alla människor, oavsett religion och kultur, vill vara fria och kunna bestämma över sina egna liv. Därför är det ett brott mot mänskligheten när FN i korrekthetens namn nu avvecklar de friheter som andra världskriget handlade om.
Västerländska etablissemang säljer nu ut vår frihet till Iran och andra fundamentalister. Det är en skam. Och det visar varför FN måste skrotas. Läggas ner. Det har blivit en organisation för förtryck, ofrihet och primitivetitet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,, , )

Rulla till toppen