Det Pakistan inte klarar bör världssamfundet göra

I Washington Post skriver säkerhetspolitiske experten Robert Kagan att världssamfundet bör göra det Pakistans demokratiska regering inte klarar, slå ut terrornätverken i landet. Detta för att förhindra att spänningarna mellan Pakistan och Indien trappas upp, What Pakistan Won’t Do, the World Should:

Snarare än att be indiska folket att visa återhållsamhet, kan en bättre lösning vara att världssamfundet agerar. Man borde förklarat delar av Pakistan som utom kontroll (ungovernable) och ett hot mot internationell säkerhet. Och etablera en internationell styrka som arbetar med den pakistanska regeringen för att utplåna terrorlägren i Kashmir liksom i taliban-områden.
Det skulle ha fördelen att förebygga en direkt militär konfrontation mellan Indien och Pakistan.
Det skulle också kunna rädda ansiktet på Pakistans demokratiska regering eftersom världssamfundet skulle hjälpa regeringen att etablera sin auktoritet i områden där man förlorat det.
Har inte världssamfundet, oavsett om Islamabad skulle gilla eller ogilla ett sådant ingripande, en skyldighet att inför Indien demonstrera att vi tar attackerna mot dem på lika stort allvar som attacker mot oss själva?
Skulle en sådan aktion kränka Pakistans suveränitet? Ja, men nationer kan inte hävda suveränitet om de inte kan kontrollera sitt eget territorium, områden varifrån terroristattacker planeras och genomförs.

Eftersom regeringarna i både Pakistan och Indien är sårbara, ligger upptrappning dem emellan närmast till hands som ett sätt att visa handlingskraft och styrka. Kagans förslag skulle sätta fokus på den gemensamma fienden: fundamentalistiska terrorister.
Kagan kommer med en intressant handlingslinje. Djärv men logisk. Och framför allt, mindre farlig än alternativet: att de två kärnvapenmakterna riktar in sina stridsspetsar mot varandra.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen