De irakiska lärdomarna

Times i London utvärderar de brittiska insatserna i Irak inför att de sista 4.000 soldaterna har fullgjort sitt uppdrag i maj, Iraq: the Lessons:

Storbritannien gav aldrig sina trupper i Irak den uppbackning de behövde. När de lämnar i maj har de åstadkommit mindre än vad som varit möjligt … Det politiska stödet kollapsade tidigt. Irak blev en giftig politisk fråga …
Men Storbritannien kan vara stolt över sin roll i att bidra till störtandet av Saddam Husseins tyranni och starten på den demokratiska processen som, trots allt våld, har slagit djupare rötter i Irak än i andra arabländer. Det har under senare år varit verkliga framsteg i Irak också i det faktum att al-Qaidas blodiga kampanj besegrats, även om det i huvudsak är amerikanska militärens motoffensiv sedan president Bush med stort mod lade om kursen …
Det finns flera lärdomar att dra. Kriget i Afghanistan har större inrikespolitiskt stöd än det i Irak, och är politiskt mindre riskabelt. Det är väsentligt att regeringen inte sviker våra soldater igen.

Instämmer.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , ,, , , , )

Rulla till toppen