Borgerlig rättvisa är varmare

Thomas Gür tar upp en viktig diskussion i Svenska Dagbladet, Satsa på en liberal idé om rättvisa

Den socialistiska politiska traditionen värderar lika utfall högt och anser att det är i sin ordning att frångå principen om lika behandling eller medborgarnas likhet inför lagarna. Denna inställning återkommer i allt från principer som kommunal utjämning eller progressiv beskattning till kvotering till olika befattningar på basis av kön, etnicitet eller samhällsklass. I förlängningen innebär socialismen att det måste ­finnas en utomstående part, politiker, som är beredd att kränka principerna om likabehandling.
Den liberala politiska traditionen utmärks å sin sida av att lika normer ska gälla för alla inblandade. Om likvärdiga spelregler leder till olika utfall, har ­politiken inte med detta att skaffa. Enligt den liberala inställningen är politikens uppgift att åstadkomma fixa regler, inte att fixa till det efteråt.

Den borgerliga sidan måste bli bättre att beskriva sin tolkning av rättvisa.  Jag tog upp det i en artikel i Smedjan för tio år sedan, De borgerliga saknar patos:

Den ideologiska striden måste tas på det värderingsmässiga planet. Rättvisa är inte en fråga om att alla ska ha lika utfall och solidaritet är inte alls detsamma som att betala skatt – det är socialism. Rättvisa, i borgerlig och traditionell svensk mening, är istället att var och en får ta konsekvenserna av sitt handlande. Rättvisa är att respektera äganderätten – också till lönen för mödan av utfört arbete. På motsvarande sätt är solidaritet en fråga om personligt ansvar, ett ansvar för var och en att ställa upp för medmänniskorna i samhället. Det är summan av frivilligt medborgaransvar som avgör graden av civilisation och humanism i samhället.

I valrörelsen 2006 var Alliansens beskrivningen av utanförskapet ett steg i den riktningen. Men fler behöver tas. Alliansen måste brinna för rättvisa, men en annan rättvisa än socialismens. Annars kommer socialdemokratisk rättvisa att stå mot borgerlig orättvisa. Så vinner man inte val.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen