Den statliga opinionsbildningen är diskriminerande

Idag publicerar Sydsvenska Dagbladet en debattartikel av mig: Statlig opinionsbildning är diskriminerande. Ingressen lyder:

Myndigheter blir allt mer aktiva i samhällsdebatten. De försöker påverka opinionen och agerar ibland som om de vore politiska partier med egna program. Detta sker i strid med grundlagen, skriver Dick Erixon, ordförande i Medborgarrättsrörelsen.

Artikeln inleds så här:

Årets debatt om signalspaning har varit nyttig, av helt andra skäl än hur det går med FRA-lagen. Diskussionen har nämligen satt fingret på frågan hur mycket statliga myndigheter skall få göra, hur långt deras maktbefogenheter faktiskt sträcker sig. Det har blivit uppenbart att politiker ofta ställer sig på myndigheternas sida, inte på medborgarnas. Detta trots att politikerna är valda för att företräda just medborgarna.
Myndigheter blir också allt mer aktiva i samhällsdebatten. Man försöker påverka opinionen och agerar ibland som om man vore politiska partier med egna program. Detta sker i strid med grundlagen, som tydligt talar om att statliga myndigheter skall uppträda sakligt och opartiskt.
Vårt demokratiska statsskick förutsätter dels allmänna val enligt principen ”en person, en röst”, dels en fri åsiktsbildning som inte får styras av statsmakterna. När myndigheter ingriper i opinionsbildningen på ena sidan av en argumentation, betyder det att man missgynnar andra ståndpunkter. Därmed blir den fria åsiktsbildningen snedvriden på ett sätt som undergräver demokratin.
Regeringsrådet Gustaf Petrén har konstaterat att det i dessa lägen finns en uppenbar risk för diskriminering. De meningsriktningar som inte får något statligt stöd kommer givetvis i ett sämre läge än den statsunderstödda riktningen.

Demokrati förutsätter att staten som sådan — dess myndigheter — inte agerar i politiska strider. Ju mer myndigheter blir aktörer i samhällsdebatten, desto mer blir Sverige likt Ryssland och andra auktoritära regimer. Det måste bli ett stopp på den här utvecklingen.
Vill du kommentera artikeln i Sydsvenskan klicka på replik.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen