Obama väljer politisk räv till stabschef

Många rykten cirkulerar om vilka personer som Obama kommer att omge sig med, inte minst eftersom val av personer kan avslöja mer om vilken riktning Obama tänker ta: 1) renodlad demokratisk partipolitik byggd på majoriteten i kongressen, 2) kraftig vänstersväng för att tillgodose nätaktivisterna som han till stor del har att tacka för sin seger, speciellt mot Hillary Clinton i primärvalet, 3) mittenstrategi a la Bill Clinton och i detta syfte utse en eller flera republikanska politiker i regeringen.
Obamas första utnämning ska vara klar: den tongivande kongressmannen Rahm Emanuel ska ha tackat ja till att bli Vita husets stabschef. Vad betyder det? Rahm Emanuel var den ende Chicago-demokraten som röstade för Irakkriget 2002, och han arbetade nära president Clinton i Vita huset i sex år. Clinton drev ju en framgångsrik mittenpolitik när han tvingades till det av en republikansk majoritet i kongressen. Bland annat antogs frihandelsavtalet Nafta.
Å andra sidan har Rahm Emanuel de senaste åren gjort sig känd för att vara en konfrontatorisk politiker i ledningen för demokratiska partigruppen.
Alltså: Emanuel ger ingen tydlig signal, även om Clinton-erfarenheten kanske dominerar intrycket.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,)

Rulla till toppen