Obama mot skolpeng, men väljer själv skola åt sina döttrar

Washington Post skriver i ledare om hur Barack Obama redan börjar glida bort från den image och de budskap han hade i valkampanjen, Will Barack Obama deprive D.C. children of the opportunity his children have?

Michelle Obama har besökt två privata skolor [för hennes och Baracks två döttrar som nu ska flytta till Vita huset i huvudstaden]. Det har blivit gnistan till en förnyad debatt om offentliga kontra privata skolor. Vi vill inte tala om för familjen Obama vad de ska välja, eftersom vi aldrig skulle tala om för några föräldrar till vilken skola de ska sända sina barn. Men när blivande presidenten och hans fru bestämmer sig för vad som är rätt för Malia and Sasha, bode de tänka på de familjer som han vill förneka denna värdefulla valfrihet.

Exakt. Återigen: vänstern vill diktera hur folket ska leva, men de anser sig själva för mer och tar för givet att de ska ha friheter som de förnekar andra. (Som ni märker är anti-hyckleri en viktig sträng i min politiska värderingsbas…)
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,)

Rulla till toppen