Obama har inget klart ideologiskt mandat

Danske statsvetarprofessorn Peter Kurrild-Klitgaard skriver i Berlingske Tidende, Obama uden klart ideologisk mandat, att flera faktorer gör att Obamas valvinst inte var någon stor seger:
1) republikanerna var svaga efter finanskris och åtta år vid makten,
2) i röstetal fick inte Obama något stort övertag (5% av de republikanska väljarna stannade hemma och avgjorde utgången) och 3) det har inte skett någon ideologisk kantring: ”De flesta amerikaner håller i de stora värderingsfrågorna fortsatt till höger.” 
I oktober frågade ett opinionsinstitut vad amerikaner anser om Ronald Reagans starkt ideologiska uttalande 1981: ”staten är inte lösningen på våra problem, staten är problemet”. Hela 59 procent av väljarna instämmer, bara 28 procent vägrar att hålla med.
För 1,5 år sedan menade 39 procent att Bushs stora skattesänkningar 2001 och 2003 ska upprätthållas. En lika stor andel menade att de ska få löpa ut så att skatterna höjs. I år vill 42 procent behålla de lägre skatterna och 36 procent höja dem.
Andelen som vill bevara oinskränkt aborträtt har på ett år fallit från 58 till 54 procent, medan andelen som vill se begränsningar ökat från 39 till 44 procent. 
När det gäller att slå vakt om den grundlagsfästa rätten att bära vapen vill 67 procent behålla den, vilket är 20 procentenheter mer än 1980 då Reagan blev president.
Artikelförfattaren drar slutsatsen:

Republikanska partiet är ett varumärke som har låg kurs — men partiets värderingar är även fortsättningsvis dem som flertalet ansluter sig till. Mot den bakgrunden kan partiet mycket väl komma tillbaka i kongressvalet 2010 och i presidentvalet 2012.

Ja, och det blir intressant att se hur Barack Obama ska kryssa sig fram i denna politiska terräng. Om han anpassar sig (vilket han ju redan gjorde under valrörelsen genom att förespråka vapenrätten och sänkta skatter), kommer vänstern att vända sig emot honom och demokratiska partiet splittras. Om han inte anpassar sig, kommer väljarkåren i stort att inte ge honom ett nytt mandat om fyra år.
Obama har satt sig i en mycket svår sits. För vi ska till det ovan sagda lägga att han, genom att vara så lös i konturerna, inte har något mandat att genomföra någon politik alls. Oavsett om han går till höger eller vänster kan svekdebatten bli omfattande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,)

Rulla till toppen