M siktar på att ta över rollen som statsbärande från s

Norrköpings Tidningar skriver om moderaternas framtidskonvent i Sollentuna, M konsoliderar förda politiken:

Fredrik Reinfeldt har ett mycket starkt förändringsmandat som han förvaltat väl. Valfiaskot, det faktiska, 2002 blev startskottet för en förnyelse av partiet. När Reinfeldt tog över flyttade han striden till den socialdemokratiska planhalvan när han satte arbetslinjen högst och moderaterna definierades som ett arbetarparti. De konsekventa sänkningarna av inkomstskatten har gett en bred majoritet av landets arbetstagare mer i plånboken.

Samtidigt påpekar ledarartikeln att moderaterna talar tyst om flera känsliga frågor. Försvarspolitiken nämns överhuvudtaget inte alls.
Här åskådliggörs de två motstridiga känslor jag har inför nya moderaterna: jag gillar att moderaterna lärt Machiavelli och förstår att politik i riksdag och fullmäktige ytterst handlar om makt och att man måste agera utifrån vad väljarna vill ha. I demokrati är det folklig opinion och väljarna som avgör vem som får makten. Då måste målet vara att bli bäst på att företräda denna breda opinion.
Med Fredrik Reinfeldt har moderaterna tagit sig an uppgiften att ta över rollen som statsbärande parti och putta ut socialdemokraterna som ett för landet opålitligit vänsterparti, ungefär som s förr kunde misstänkliggöra m som opålitligt högerparti som inte hade hela landets bästa för ögonen.
Det gör att partiet blir försiktigt och försvarar mycket av det bestående.
Så erövras makt. Men ideologiskt är detta inte alltid lika kul. Att moderaterna inte tar debatt om försvarspolitik är en signal om att partiet inte vill utmana på områden där man inte ser några kortsiktiga opinionsvinster.
Förändringar i opinionen måste drivas på av andra, fria aktörer, snarare än partier som söker och innehar regeringsmakten. Problemet är att här har förstärkningar inte skett i samma takt som moderaterna tonat ner sin idémässiga profil. På några års sikt gör det inte så mycket, när vinsten är en annan regering och andra makthavare än socialdemokrater. Särskilt om Reinfeldt vinner en ny fyraårig mandatperiod 2010.
Men om idédebatten hamna för fäfot kan frihetens värderingar ta skada på sikt.
(Andra intressanta bloggar om , , ,
, , , )

Rulla till toppen