Kvalitetsindex: privat vård allt mer överlägsen offentlig

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter årligen hur svenskarna uppfattar kvaliteten i välfärdsstatens samhällsservice. Och det senaste året upplevs kvaliteten som förbättrad generellt. Men skillnaden mellan privat- och offentligt driven vård ökar: den privata vården drar ifrån och upplevs som allt mer överlägsen den offentliga. Helsingborgs Dagblad summerar i Klart språk i vården:

Den privata drivna sjukvården har fått fler nöjda patienter. Patienterna pekar på både den upplevda medicinska kvaliteten och på hur de blir omhändertagna, enligt mätningar av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Över huvud taget är förtroendet för sjukvården fortsatt högt. Det gäller för övrigt även tandvården. Det känns som ett privilegium att kunna rapportera att det faktiskt finns människor som är nöjda i vårt i övrigt så av kriser genomsyrade samhälle.

Ja, vi bör uppmärksamma ljuspunkterna i dessa dystra ekonomiska tider.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen