Irakkrigsmotståndet hindrar insats i Somalia

Varför gör inte världssamfundet något åt afrikanska oroshärdar som Darfur och Somalia? I Darfur har människor dödats som flugor i flera år och anarkin i Somalia leder nu till växande piratverksamhet på haven. Svaret är enkelt: vilken nation vill engagera sig, sedan man sett vad president Bush råkat ut för i världsopinionen efter befrielsen av Irak?
Irakkrigsmotståndet har paralyserat världen. Ingen vill ta risker för utsatta folk genom militära operationer.
Man får ju bara skit för att avlägsna diktatur och skräckvälde.
De s k ”fredsrörelserna” motsätter sig kraftfulla insatser och är sanneligen inga vänner av fattiga och utlämnade.
Se mer: Sydsvenkan, SVD, DN, AB. (Andra intressanta bloggar om , ,
, , , , , , , ,, , , )

Rulla till toppen