Inget ideologiskifte: Amerika förblir center-höger

Så här dagarna efter presidentvalet diskuteras vad utslaget betyder. Är segern för Barack Obama bevis för att amerikaner blivit mer vänster? Är Amerika på väg att överge sina förut starka frihetliga och individualistiska värderingar för europeisk socialism?
Nej. Det är normalt att opinionsvindarna på ytan blåser starkt, men de skiftar ofta riktning. För bara fyra år sedan räknades demokraterna ut. Republikanerna hade i flera val vunnit allt större majoriteter i kongressen. Nu är det republikanerna som räknas ut. I politik förändras förutsättningarna snabbt. Och i grunden förblir Amerika center-höger. Det menar fler av de skarpaste kolumnisterna.
I Washington Post påpekar Charles Krauthammer, The Campaign Autopsy, att den värsta finanskrisen på över 70 år inträffade i valrörelsens slutskede och den slog hårt mot kandidaten från presidentens parti. “Det faktum att John McCain fick 46 procent av rösterna när 75 procent av valmanskåren anser att landet utvecklas i fel riktning är häpnadsväckande.”
I American Spectator pekar Philip Klein på en annan aspekt som visar varför årets presidentval inte var någon vänstersväng, Conservatism Can Rise Again:

Även om Obama har rötter i radikal vänster, valdes han till president sedan han dolt sitt förflutna och övertygat amerikanerna om att han är en pragmatisk moderat som kommer att sänka deras skatter och hålla igen med statsutgifterna bättre än president Bush … Om Obama och hans demokrater, när de får makten, börjar föra vänsterpolitik kommer det att uppröra amerikanska folket som hade något annat i åtanke när de röstade för det abstrakta budskapet om förändring (change).

Philip Klein gör också en annan intressant poäng:

Vissa av dem som identifierar sig som konservativa kanske anser att den slutsats som ska dras av valresultatet är att [Reagans] era av mindre stat är över, och att den enda möjligheten att kämpa för att en konservativ välfärdsstat ska kunna ersätta vänsterns välfärdsstat. Men det var den drivande kraften bakom president Bushs mantra “medkännande konservatism”, som resulterade i en fiskal katastrof som kritiker vill skuldbelägga traditionell konservatism för … Inte sedan Reagans jordskredsseger 1980 är det en bättre tid för konservativa att argumentera för en liten stat med begränsade uppgifter.

Redan dagen före valdagen skrev Fred Barnes i Weekly Standard, The Best Presidential Campaign Ever?

När finanskrisen tog över nyhetsflödet var McCain 2, 3, 4 eller 5 procentenheter före Obama i olika opinionsmätningar. Inom en vecka var han 4, 5, 6 eller 7 procentenheter efter Obama. Det här är bevis på att politik är orättvis. Men politik, liksom livet självt, har alltid varit orättvist.

I London Times skriver Gerard Baker summerar valresultatet med stor skärpa i It was a great victory – but not for the Left:

Till att börja med, demokraterna vann inte så många mandat man hoppats på eller som de yttre politiska förutsättningarna såg ut att ge. Barack Obama vann många elektorsröster tack vare knappa segrar i många delstater, och hans övertag över motståndaren på cirka 6 procent av rösterna var ingen jordskredsseger …
Viktigaste frågan just nu, när man summerar klimatet i amerikansk politik år 2008, är varför demokraterna inte gjorde betydligt bättre ifrån sig.
USA är i den djupaste recessionen på en generation. För första gången i landets historia inträffade en katastrofal finansiell kris mitt i valrörelsen, en kris som fullständigt underminerade presidentens parti … Demokraterna spenderade mer än dubbelt så mycket pengar på valreklam än republikanerna. Det är svårt att tänka sig hur förutsättningarna skulle kunnat vara bättre för demokraterna.
Även om Obamas parti ökade sitt röstetal i hela landet, uttryckte folket starkt stöd för konservativa ståndpunkter. I de flesta folkomröstningar som hölls samtidigt med valet gav utslaget inga tecken på en radikal ny början …
Amerikanerna anser sig inte ha genomgått någon ideologisk förändring. I vallokalundersökningen 2004 fick väljare frågan hur de identifierar sig politiskt. Svaret var 21 procent vänster, 45 procent ser sig som moderata och 34 procent som konservativa. På årets valdag gav samma fråga följande svar: 22 procent vänster, 44 procent moderata och 34 procent konservativa.
President Obama och hans jublande supportrar i kongressen behöver nog inte påminnas om att detta fortfarande är en center-höger-nation.

Exakt. Det var tillfälliga omständigheter utanför kandidaternas kontroll som avgjorde valet, tillsammans med Obamas ovilja att stå för de vänsterståndpunkter han haft, som gav honom segern. Här finns inget mandat att i grunden förändra Amerika i någon inriktning. Vilket är en paradox med tanke på att det vanligaste ordet under valrörelsen varit… “förändring”.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,)

Rulla till toppen