Galen i Den utvalde

Under den finurliga rubrik Mad about The One summeras den amerikanska valrörelsen i brittiska vänstertidningen Guardian. Rubriken anspelar på låten “Mad about the boy”, och på McCain-kampanjens valfilm om Barack Obama som “The One”. Det är redaktören Harold Evans som riktar hård kritik mot hur medierna fallit för Obama, och svikit sitt ansvar att vara skeptisk och undersökande:

Det som oroar den som är gammaldags nog att bry sig om kvaliteten inom journalistiken är nyhetsbevakningen i mainstreammedierna. Glöm det gamla idealet om objektivitet, rättvisa, noggrannhet och så vidare … Bevakningen har varit slaviskt ensidig till förmån för “The One” …
Forskare vid “Project for Exellence in Journalism” rapporterar att under de sex veckor som följde på det republikanska konventet fick McCain fyra gånger så många negativa artiklar som positiva. Samtidigt fick Obama dubbelt så många positiva artiklar som McCain.

Harold Evans påminner om att Hillary Clinton utsattes för samma behandling under primärvalet och ger flera exempel på typiskt partiskt beteende i medierna — om hur budskap förvrängs och hur ljud och bild manipuleras. Han avslutar sarkastiskt:

Låt oss hoppas att konsekvenserna av att utse “The One” blir så underbart som medierna har fått väljarkåren att tro.

En liten tröst för mig, om Obama vinner, är att medierna kommer att bli medskyldiga när Obama inte kan infria de totalt orealistiska förhoppningar som han fått sprida, utan att medierna granskat dem.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen