DN: att vägra ta i hand är att skapa distans

Ibland lyckas Dagens Nyheters ledarredaktion förvåna. Jag var helt övertygad om att DN stod på Halal-tv:s sida i att förlöjliga allt som är svenskt och hylla det främmande som mer värdefullt och uttryck för högre kultur. Men ledaren Inte i Allahs hand är analytisk och landar i ungefär samma budskap som framförts här i bloggen:

Likaså detta med att vägra hälsa genom att ta i hand. Inget lagbrott och säkert något som kan fungera om man lever hela sitt liv i en radikalmuslimsk kontext. Men onekligen en svårighet, för att inte säga omöjlighet, om man vill arbeta som jurist, tandsköterska, läkare eller reporter i majoritetssamhället.
Att ta i hand, säga hej och titta den mötande människan i ögonen är ett sätt att etablera kontakt. Att vägra ta emot en utsträckt hand är att skapa distans. Att i Sverige vägra hälsa enligt majoritetssamhällets normer är således något som diskvalificerar människor från yrken där kontakt och förtroende är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete, som exempelvis reporter eller läkare. Då får man välja ett annat yrke. Eller hitta någon som vill försörja en.

I Sverige går det inte att undvika svenska normer utan att den sociala kostnaden blir mycket hög. Det beror inte på främlingsfientlighet eller rasism utan på att Sverige är Sverige — inte mellanöstern. Vi måste nu tala klarspråk om detta. Andra kulturer är absolut likvärdiga med den svenska, men i Sverige har svenska seder och bruk en särställning.
Den under årtionden totalhavererade integrationspolitiken har misslyckats att klargöra detta. Istället har statliga myndigheter hävdat att Sverige ska ge upp sin kultur i takt som invandringen. Svenskar har enligt officiell integrationspolitik lika stor skyldighet att lära sig invandrarnas språk och kultur som invandrarna har att lära sig svenska. Detta är vanvett.
Det är därför jag förespråkar att vi ska tala om assimilation. Vi måste klargöra att de som kommer från andra delar av världen inte kan fortsätta leva som om de aldrig lämnat sitt hemland. De måste anpassa sig, de måste lära sig svenska språket, lära sig de svenska sederna och normerna. Man behöver inte alltid följa dem, just så som DN skriver, men då får man ta konsekvenserna och det pris det innebär att avvika från samhällets normer.
Det är detta som svensk politik ännu inte vågar säga i klartext. Gör det. Visa ledarskap, regering och riksdag. Men de politiska partierna gömmer sig bakom den politiska korrekthetens slöja.
Träd fram. Tala klarspråk. Det är bästa sättet, ja, det enda sättet, att minska motsättningarna, minska spänningarna, minska segregationen. Många företag vågar inte anställa invandrare, för de vill inte ha in denna kulturkrock i verksamheten. Den är destruktiv och förstör.
Att lösa upp den här konflikten är politikens ansvar. Sätt fart!
Mer i bloggen:  Svenska seder gäller här, Inget haram om islam i Halal-tv, Är förespråkare för stening av kvinnor representativa för muslimer?, Stoppa wahhabismen i Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , ,

Rulla till toppen